God oversikt over fødesituasjonen: På skinner tross sommerstengt sjukehus

Fødeavdelinga på Gjøvik er stengt fram til skolestart. Det betyr at de fødende fra Valdres må til Lillehammer. Valdres jordmortjeneste forsikrer om at det er uproblematisk, sjøl om flere gravide nok kunne ønske seg å føde på Gjøvik.