Ved­tok re­gu­le­rings­pla­nen for veg til Grytebekkosen

Øyst­re Slidre kom­mu­ne­sty­re ved­tok re­gu­le­rings­pla­nen for veg over Grytebekkosen, men ik­kje utan spørs­mål. Alice Gud­heim (V) lur­te på kvi­for ik­kje andre al­ter­na­tiv var greidd ut.