INNLANDET: Det er sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast på Østlandet, et varslingsnivå som indikerer at det kan bli en utfordrende situasjon.

Varsom.no skriver at «Løse gjenstander kan blåse av gårde. Strømforsyninga kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i vegbanen.»

De anbefaler å sikre løse gjenstander, samt følge råd og sjekke status fra transportaktører.