Hal­len og gym­sa­la­ne op­nar att

Kom­mu­na­le byg­nin­gar, gymsalar og Sør-Aurdalshallen opnar opp att for ak­ti­vi­tet på kvelds­tid 12. ok­to­ber.