Hallingar har signert kontrakt på to mill. for å byggje vatn- og avløp i Røsshaugen

Øystre Slidre kommune har skrive kontrakt med Halling-selskapet Øynebråten Anleggsteknikk AS for å byggje ut vassforsyning og avløp i Røsshaugen. Røsshaugen ligg i Skammestein.