– Han sette maskinpistolen i bringa til mor, og sa at ho måtte fortelje om det som gjekk føre seg

Esther Solbrekken, Smiugardsbygdé, Etnedal, fødd 1931