– Håper selvsagt det, men med et lite forbehold

Lørdag morgen rapporterer Christian Rieber-Mohn i Nord-Aurdal kommune at en elgokse er felt på Nesjordet.