Gå til sidens hovedinnhold

Har ik­kje til­freds­stil­lan­de sku­le­re­sul­tat: Sør-Aurdal med i opp­føl­gings­ord­ning

Sør-Aurdal kom­mu­ne har kome med i den na­sjo­na­le opp­føl­gings­ord­nin­ga som skal bi­dra til å for­bet­re triv­sel og læ­rings­ut­byt­te i sku­len.

For abonnenter