Har investert 100.000 kroner for å nå alle på julaften

Kirkene i Valdres må tenke nytt. Nå arrangerer de julegudstjenester digitalt.