VESTRE SLIDRE: Disse dosene er øremerka innbyggere i kommunen som skal ha første dose av koronavaksinen.

Innbyggerne som faller innunder nevnte kategori, bes om å ta kontakt med Slidre legesenter på telefon 61344790 for å få time til vaksinasjon.

518 doser til Vang

Også i Vang pågår vaksineringa for fullt denne og neste uke, i uke 30 og 31, ettersom kommunen har fått inn 518 vaksinedoser.

108 av disse går til vaksinering av andre dose, mens 410 er til førstegangsvaksinering, opplyser kommunen på sine heimesider.

«Nok til alle som vil vaksinerast»

«Det vil sei vi har vaksiner nok til alle som vil vaksinerast i Vang kommune», heter det videre.

De som er 18 år eller eldre og ennå ikke har fått første dose, bes ringe legekontoret på telefon 61369500.