VALDRES: Fredag varslet Norges Bank at de satte ned styringsrenten med 0,75 prosentpoeng. SpareBank 1 Hallingdal Valdres følger opp og setter ned renten med inntil 0,75 prosentpoeng. Denne renteendringen vil få virkning fra og med tirsdag på de aller fleste lån. Til sammen har banken satt ned renten med 1,1 % i løpet av siste uken.

– Vi skal ta vår del av dugnaden og stille opp for våre kunder i denne krisen, sier Adm. direktør Knut Oscar Fleten.

– Mange av våre kunder er i en ekstraordinær situasjon nå og da skal vi stille opp, presiserer Fleten.

Rentenedsettelse med umiddelbar virkning

Rentenedgangen gjelder alle ordinære lån og innskudd, og reduksjonen på nedbetalingslånene blir gjennomført i løpet av 24. mars. For innskudd er det 8 ukers varslingsfrist slik at de nyter godt av dagens rentenivå i ennå 2 måneder.

– Når vi ikke samkjører rentenedgangen mellom utlån og innskudd så vil det koste oss flere millioner. Vi legger dette inn som vår del av den norske dugnaden og det er en god følelse. Vi er heldige som har gode eiere som anser dette som et riktig tiltak for en bank som ønsker å hjelpe sine kunder gjennom en vanskelig tid, sier Fleten.

Mandag 16. mars varslet banken forrige renteendring. Endringstidspunktet på denne blir også endret slik at den får umiddelbar effekt for alle ordinære lån.