– Har sendt klage til både Fylkesmannen og Norsk pasientskadeerstatning

– Jeg har nå oversendt klager både til Norsk pasientskadeerstatning og Fylkesmannen/fylkeslegen i Innlandet, vedr. det vi opplever som systemsvikt i Nord-Aurdal kommunes helsevesen, i forbindelse med vår mors bortgang, skriver Wenche Rognås i en mail til avisen.