Hærverket på vannhjulet anmeldes

Tor Magistad Berge bekrefter at hærverket på vannhjulet ved Fagernes gjestegård blir politianmeldt. Han ønsker å istandsette hjulet.