"Sist uke hadde jeg en leder på Hedalen.no og et innlegg i «Valdres» som inneholder en feil. Bakgrunnen for teksten er ulike juridiske vurderinger knyttet til kommunerevisjonens taushetsplikt i Odden-/Grimsrudsaken", skriver redaktør for hedalen.no, Arne Heimestøl på nettsidene.

Brukte feil lovverk

I innlegget viste han til "kommunelovens § 78 og forvaltningslovens § 13. En betydelig del av innlegget var gjengivelse av en uttalelse fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om offentleglova og revisors taushetsplikt etter kommuneloven. Uttalelsen ble avgitt 8. april 2014. Kommunelovens § 78 ble endret i desember samme år. I punkt 7 heter det nå at revisor har taushetsplikt etter forvaltningslovens §§ 13 til 13e."

Beklager

"Jeg beklager at jeg knyttet deler av argumentasjonen opp mot en lovbestemmelse som nå er endret. Slik jeg leser forvaltningsloven, står rettstilstanden imidlertid fast, nemlig plikten til å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til det en i kraft av å være revisor vet om noens personlige forhold", skriver Heimestøl.

Her kan du lese hele innlegget hans.