NRF-okse fra Hedalen fremdeles i eliten

11918 Knutlia

11918 Knutlia Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal bidra i avlen fra oktober. Tre av oksene er fra Oppland, og to er fra Valdres.

DEL

Valdres: De 24 utvalgte eliteoksene av rasen Norsk Rødt Fe (NRF) kommer fra 6 ulike fylker, og Oppland representerer tre av dem.

NRF-Eliteoksen fra Hedalen er 11918 Knutlia fra oppdretter Alli Marie og Geir Morten Brenden.

NRF-Eliteoksen fra Ryfoss er 11931 Veflen fra oppdretter Jorunn Elise Veflen.

Den siste NRF-Eliteoksen er fra Vågå, 11935 Haakenstad fra oppdretter Pål Håkenstad.

De to oksene fra Vågå og Ryfoss er nye på listen, mens 11918 Knutlia er med videre fra forrige periode.

11931 Veflen

11931 Veflen Foto:

Stor anerkjennelse for bonden

For oppdretterne er det en stor anerkjennelse å få levere en NRF-okse som blir valgt ut som eliteokse av Geno. Oppdrettere av NRF-eliteokser mottar avlsdiplom fra Geno, samt kr 1,- per dose for sæd brukt i Norge. Utvalget skjer kun fire ganger i året og den aller beste NRF-oksen gjennom året blir premiert med Genos høyeste utmerkelse – avlsstatuetten.

Oksegruppa

Det er valgt ut totalt 24 NRF-eliteokser. Elleve av disse var med i forrige runde, mens tretten er nye. Alle disse oksene er født i siste halvdel av 2016. Som gruppe er utvalget generelt veldig sterk på egenskapene melk (både innhold og melkemengde), jurhelse (celletall og mastitt), jureksteriør (jurdybde og jurfeste) og fruktbarhet. De svakeste egenskapene er utmjølking, beinstilling, jurbalanse og spenelengde og -tjukkelse. Men det vil også for disse egenskapene finnes okser som er positive og har høye verdier. Ni av de 24 oksene er kollet, og to av disse er homozygot kollet (gir kun avkom født uten hornanlegg). Det er god spredning på farskap til oksene og dette er viktig for å unngå innavl. Det er totalt 21 ulike fedre til de 24 oksene, og det betyr at kun tre av oksene har en halvbror med i utvalget. Det er 19 ulike morfedre til oksene. 10795 Hoøen er hyppigst representert, som morfar til tre av oksene.

Artikkeltags