Muliggjør økt satsing på skogsbilvegnett

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fredag la landbruks- og matminister Jon Georg Dale fram stortingsmelding om skog- og trenæringen.

DEL

– Førsteprioritet i forhold til skogbruket er støtte til skogbrukets infrastruktur. Det skal vi i Valdres være glade for, sier skobrukssjef Arild Haglund.


I Valdres er det ca. 1 600 km med private skogsbilveger. I henhold til ei (grovmasket) tilstandsregistrering fra tre år tilbake så er 40 % av dette vegnettet uframkommelig uten større ombyggingstiltak. Alle som eier skog i Valdres, bør nå merke seg at det framover vil være god hjelp på investeringssida i form av den skattemessig gunstige skogfondsordningen - og altså som Dale bebuder, gode rammer for direkte tilskudd.

– Med den eiendomsstrukturen som er i Valdres, vil den største utfordringen nå framover bli å få til godt nok samarbeid i veglagene for å kunne utnytte investerings- og finansieringsmulighetene maksimalt, sier Haglund.

– Ellers, i forhold til videreforedling/skogindustri, så vil tiltakene bli av mer generell - men avgjort positiv karakter. Når det blir etablert mer etterspørsel etter biobrennstoff, vil også suget etter skogindustriens biprodukter og «slip»tømmer øke.


Skogbrukssjefen mener det er et interessant og positivt trekk at regjeringa vil forlate den stivbeinte og nærmeste overtroiske holdning til internasjonal markedsliberalisme ved å endre instruksen til Investinor. Sitat: «God tilgong til kapital er viktig for investeringar i naudsynt omstilling i eksisterande bedrifter og i nye. Endring av vedtektene for Investinor, slik at midlar avsett til investeringar i skogindustri også kan investerast i mogne ikkje-børsnoterte bedrifter, byggjer opp under dette.»

 

Her kan du lese pressemelding, se film og studere stortingsmeldinga.

_____

Opprinnelig publisert på hedalen.no, HER

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken