Det vises til innlegg i avisa Valdres med intervju med Arne Heimestøl 1. desember 2021.

Arne Heimestøl er bosatt i Hedalen og driver nettstedet Hedalen.no. På dette nettstedet skriver Heimestøl om nær sagt alt som er viktig for Hedalen spesielt – og også om det er viktig for Sør-Aurdal – generelt.

Han refererer fra kommunestyremøter, formannskapsmøter, tar gjerne en telefon til ordføreren og informerer aktivt om det som skjer i kommunen.

Hedalen.no er gratis. I tillegg til å informere om politiske vedtak og møter, opplyser han om det som faktisk skjer i kommunen. Smått og stort. I tillegg gir han god plass til meningsytringer.

Da orkanen kom – den orkanen som aldri skulle kommet – men som kom den 19.11. 2021 og som ingen skjønte hvor alvorlig det var – var Heimestøl på banen. Han kjørte rundt med PC-en i bilen på leting etter 4G-lommer slik at han kunne sende informasjon ut til folk i bygda og ellers i verden. Om trefall og stengte veier – om høyspentledninger som lå over veien og om kaoset som skjedde der og da. Mens alle satt i mørket i husene sine i Sør-Aurdal og ikke hadde hverken strøm eller vann. Hedalen var bekmørk og uten kontakt mens Hedalen.no kom fram til verden. Mine venner i Hamburg visste mye mer om orkanen i Hedalen lørdag morgen – enn meg.

Heimestøl var den første som refererte om det som skjedde under orkanen og han refererer om det som skjer etter orkanen.

Fra avisa Valdres: «Heimestøl hadde heldigvis med seg PC-en, og fekk skrive den fyrste saka om det som skulle vise seg å bli ein av dei største naturkatastrofane i bygda nokon gong.»

Det var neppe en tilfeldighet at Heimestøl hadde med seg PC-en i bagasjen den fredagen. Han hadde skjønt alvoret i det som skjedde og han dro rett og slett ut i mørket for å kunne informere innbyggerne om den katastrofen som faktisk skjedde. Det var han som informerte oss. Og det var Hedalen.no vi hadde å forholde oss til da stømmen kom tilbake. «Alle» leste Hedalen.no.

Hva hadde vi visst uten Hedalen.no? Og hvor mye informasjon får vi gjennom Hedalen.no? Det er så mye at Arne Heimestøl bør hedres for den informasjonsjobben han gjør.

Hedres den som hedres bør.