Fylkesmannen seier nei: Butikkane på Heggenes får ikkje ha søndagsope

Fylkesmannen avslår søknaden frå Øystre Slidre kommune om at Heggenes bør blir typisk turistttad, slik at utsalsstadane i området får unntak frå dei alminnelege opningstidene.