Heimevernet skal ha områdesjef for ny kontraktsperiode: Nåværende leder vil søke og fortsetter gjerne

– Områdesjefstillingen er et verv, i henhold til forsvarsloven. Så du blir ikke ansatt på vanlig måte, men engasjeres på femårige kontrakter, etter vilkårene i Fredsregulativet del 1, opplyser orlogskaptein og personelloffiser i HV-05, Espen Andersen.