Hel­se­mi­nis­te­ren be­søk­te Fri­kar-Smia i Aurdal

Artikkelen er over 1 år gammel

På veg til Rid­der­ren­net stop­pet hel­se­mi­nis­te­ren opp i Fri­kar-Smia fredag et­ter­mid­dag. Målet er å få stat­lig støt­te til å etab­le­re et pro­fe­sjo­nelt dan­se­kom­pa­ni for tra­di­sjons­dans, nettopp i Aurdal.