Var erklært ufør, nå er hun helsefagarbeider

Av

Magne Ruud har skrevet fortellingen om sambygdingen Bente Fekjær Skogly. Hun fikk kreft i ung alder, ble erklært ufør, og jobber nå på Hedalsheimen.