Utfordrende veg til Landmark i Bjørgo på vinterstid - utvider akupunkturpraksisen til Leira

Pernille Grindaker flyttet akupunkturpraksisen fra Gullsmedvegen til Landmark i august. Nå har hun åpnet tilbud med to rom i Gulbygningen på Leira.