563 millioner kroner går til helse og omsorg i Valdres - Vang bruker mest per innbygger i hele Oppland

Av

Av alle utgifter en kommune har, så går mer enn hver tredje krone til helse og omsorg. Målt per innbygger er utgiftene i Vang ganske så høye.