Dette fremgår i helsemyndighetenes anbefaling om tiltak etter omikronutbruddet i Oslo-området.

De anbefaler at enhver bør redusere antallet nærkontakter i førjulstiden. Likevel mener de at et julebord med dem du til daglig jobber med, ikke bidrar til å vesentlig øke antallet nærkontakter.

Myndighetene oppfordrer til å gjennomføre slike arrangementer på en måte som følger de generelle smittevernrådene, samt at personer som er syke eller er i tvil om de er smittet, holder seg hjemme.