En ideologi basert på en illusjon om at alt skal være offentlig og at konkurranse er negativt. Det finnes ingen sunn fornuft eller logikk bak avgjørelsen. Hvorfor avvikle et tilbud som fungerer, reduserer helsekøene og redder liv?

Les også

"Høyre ønsker å gi helsekroner til private helseaktører på bekostning av sykehusene"

Da Frp kom i regjering, måtte vi rydde opp i Ap-skapte helsekøer. Vi innførte derfor fritt behandlingsvalg i 2015. Fritt behandlingsvalg gir pasienten mulighet til å velge behandlingssted uavhengig av hvem som tilbyr tjenesten. Staten tar regningen og pasienten får hjelpen de trenger. Dette har ført til færre helsekøer, bedre tjenester og færre menneskeliv har gått tapt. Nå vil Ap skrote ordningen og gjeninnføre helsekøene. Pasientene står igjen som taperne. Det er tydeligvis ikke vanlige folk sin tur.

Ideologien og det irrasjonelle hatet Ap- og Sp-regjeringen har mot det private vil påføre folk flest lidelser og sette menneskeliv på spill. Folk med psykiske utfordringer og tunge rusavhengige, kan risikere å ta sitt eget liv eller dø av en overdose, mens de står fast i en offentlig vedtatt helsekø.

Les også

«Helseministeren jublar over å ta valfridom frå pasientar»

Behandlingssteder som er de fremste i Norge på sitt felt, vil miste støtten og tjenester vil bli lagt ned. Dette er tjenester og behandlinger pasienter i Norge nærmest er avhengig av, for å få den hjelpen de trenger. Det er hjerterått av regjeringen å sette ideologi og hat mot det private foran det å redde menneskeliv.

For Fremskrittspartiet er uvesentlig hvem som tilbyr tjenesten. Det viktigste er at pasienten får den hjelpen de trenger. Fjerning av fritt behandlingsvalg vil kun ramme vanlige folk som ikke har råd til å velge private tilbydere. Vanlige folk blir tvangsplassert i lange helsekøer, mens rikingene som Støre vil kunne betale seg ut av køene.

Avviklingen av fritt behandlingsvalg vil få katastrofale følger. Det er ingen logikk i å fjerne et vellykket tilbud som fungerer, men sosialistene har dessverre ideologiske skylapper. Nok en gang beviser Ap/Sp-regjeringen hvor hodeløse de er. Enda en gang ser vi viktigheten av å ha et sterkt FrP. Frp setter pasienten i fokus og ønsker å gi de et verdig tilbud, uavhengig av størrelsen på lommeboka.