Hem­se­dal stenger av alt – Øyst­re Slidre ønskjer tu­ris­ta­ne vel­kom­ne der­som dei forheld seg til na­sjo­na­le reg­lar

Hem­se­dal kom­mu­ne ved kom­mu­ne­over­le­gen har på­lagt tu­rist­næ­rin­ga å sten­ge ser­ve­rings­sta­der, ho­tell, over­nat­tings­sta­der og ski­an­legg i to ve­ker fram­over.