Ragnhild og Eldbjørg Hemsing serverte under programslippet for Hemsingfestivalen 2020 på Sentralen i Oslo en smakebit på hva folk kan vente seg under festivalen i Aurdal i februar sammen med Dorran Alibaud og Tor Espen Aspaas.