VANG: Flere kilometer av fylkesveg 2510 har fått skader etter flommen torsdag ettermiddag. Den delen av fylkesvegen som heter Liagardsvegen har blitt undergravd flere steder, skriver Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

Vannstanden i flere bekker økte raskt på grunn av styrtregn, slik at bekkene fant nye løp, og ødela flere lokale veger.

Liagardsvegen er åpen for trafikk, men den må repareres med ny stikkrenner og masser i vegen må skiftes ut. Det samme er tilfelle med Hensåsvegen.

Vurdering mandag

– Fylkeskommunen vil gjøre en vurdering over helga av hvilke tiltak vi må sette inn. Vannet må trekke seg mer tilbake, før vi kan begynne å skifte masser og reparere grøfter og stikkrenner, sier byggeleder Richard Ramsland.

Fylkeskommunens entreprenør fylte på med masser på fylkesveg 2516 Tørpegardsvegen torsdag kveld og natt til fredag, slik at den skulle bli farbar. Det ble også kjørt på noe masse på Hensåsvegen.

Svake vegkanter

Steder der vegkantene har blitt undergravd av flomvann, er merket, slik at trafikantene skal være oppmerksomme på dette. Det betyr at fylkesvegene kan være svært smale enkelte steder.

– Vi oppfordrer trafikantene til å kjøre forsiktig på de flomskadde vegene. Den delen av Hensåsvegen som er helt avstengt, bør folk unngå å ferdes på, også til fots, sier Ramsland.

Han opplyser at det er to eiendommer som ligger langs den stengte delen av fylkesveg 2510. De som eventuelt skal til disse eiendommene, må parkere utenfor det avstengte området.