VALDRES: – Helikopterbefaringa av høgspenningslinjene vil være langs linjetraseer i Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre, opplyser Valdres Energi Nett (VEN) på sine nettsider.

Det opplyses også at det vil bli flydd relativt lavt og med lav hastighet, noe som vil medføre noe kortvarig støy, og som kan virke skremmende på husdyr.

Forebygging

Det er Pegasus Helicopter AS som utfører kontrollen på vegne av VEN.

– Linjebefaring med helikopter er en effektiv måte å forebygge og avdekke feil i linjenettet på. Systematiserte data fra inspeksjonen gir oss et godt verktøy i arbeidet med vedlikehold, drift og planlegginga av linjenettet. Vi kan da fokusere innsatsen vår der hvor det trengs mest og slik forebygges strømbrudd og unødige kostnader i nettet, opplyser Valdres Energi Nett.

Dersom noen har spørsmål i forbindelse med linjeinspeksjonen, oppfordres de til å ta kontakt med driftsansvarlig, Svein Hegge.