Her er his­to­ria om kva som skjed­de med den ves­le tun­ne­len i Bagnskleiva

For ei ve­kes tid sidan et­ter­lys­te vi in­for­ma­sjon blant le­sa­ra­ne våre om kva som skjed­de med den ves­le tun­ne­len i Bagnskleiva.