De mobile enhetene vil bli brukt, når pasientene ikke kan komme seg til lege ved egen hjelp.

Kjøre sjøl til teststedet

Drosje skal ikke brukes. Pasienter i god allmenntilstand må selv kjøre til stedet hvor det er planlagt testing.

Steder for testing

For Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre blir dette utenfor Røde Kors-garasjen i Lundsmarka 18.

For Etnedal og Sør-Aurdal blir det utenfor legekontoret i Etnedal.

For Nord-Aurdal blir det utenfor Fagernes legesenter.

Testing på dagtid

Testing skal i utgangspunktet skje på dagtid på hverdager - med mindre pasientens tilstand krever legetilsyn på kveld, natt eller helg.

Da skal det tas kontakt med legevakta på telefon 116 117, som vil håndtere dette videre.


Ring ditt legekontor

Pasientene skal ringe sitt legekontor eller legevakta ved spørsmål om smitte.

Ingen må møte opp uten at det er gjort avtale på forhånd.

Retningslinjene for testing bestemmes av Folkehelseinstituttet. De viktigste forebyggende tiltakene er fremdeles hostehygiene og håndhygiene.