Her kan du kik­ke på skat­te­lis­te­ne: Klart for ny run­de med ei­ge­doms­skatt i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal kom­mu­ne går laus på ein ny run­de med inn­krev­jing av ei­ge­doms­skatt og har no lagt ut skat­te­lis­te­ne til of­fent­leg gjen­nom­syn.