Her kan du sjå fordelinga av kulturmidlar i Etnedal

Kommunen har til saman fått inn 31 søknadar, der sju er frå idrettslag og 24 er frå andre lag og foreiningar. Seks av søknadane kjem frå regionale lag, medan dei andre gjeld lag i Etnedal.