– Her tek alle vare på kvarandre, og er det noko eg har lært at er viktig, er det nettopp det!

Magnus Vaaten Rolfsen Bruskerud, Hedalen, fødd 1997