ETNEDAL: Torsdag vil Valdres brann- og redningstjeneste foreta en kontrollert nedbrenning av en gammel eiendom i Etnedalsvegen 2633.

Huset ligger i Rust. Huset brennes ned som ledd i en brannøvelse for å trene røykdykking for mannskapene ved stasjonen på Bruflat.

Krav til oppdatert kunnskap

Jan Arnstein Rustøe, avdelingsleder beredskap i Valdres brann- og redningstjeneste IKS, forteller at for å være godkjent røykdykker i brannvesenet stilles det krav om minimum fire røykdykk i året, hvorav ett skal være varmdykk.

– Ved å gjennomføre en kontrollert nedbrenning, som i dette tilfellet, vil vi kunne få en så realistisk øvelse som mulig, forteller Rustøe.

Strenge regler

De ønsker å gå ut med informasjon i forkant for at publikum skal være klar over at det bare er snakk om en øvelse, og som attpåtil bidrar til å gi mannskapene realistisk erfaring og trening.

– Det er strenge regler for å være røykdykker, og kunnskapen må derfor holdes ved like. Det er derfor vi gjennomfører øvelser som omfatter alle mannskapene som er røykdykkere ved stasjonene våre i de fem Valdres-kommunene som vi omfatter, sier Rustøe.

Han gjentar at det denne gangen ikke er alvor når publikum oppdager røyk og flammer fra Etnedalsvegen 2633. Rustøe sier at om det er folk der ute som lurer på noe i forbindelse med øvelsen og nedbrenninga, kan han kontaktes direkte.

Les også

Wendy (30) jobber i barnehage, butikk og brannvesenet – nå gjør flere som henne