HILME: 60 år og klar for framtida

Hilmestemnet har rigga seg godt også for dei komande åra med ny strategi og ei flunkande ny nettside.