Slike maskiner burde vore på museum

Av

Snart er store slepeslåmaskiner i gang med slåtten i Valdres. Store jorder blir meia ned på stutt tid,og foret ligg att i fine ranker for å bli ete opp av rundballemaskina. Ein av forløperane til den store slåmaskina kan vi finne mange plassar i Valdres.