Samler slektsforskere til 20-års jubileum og faglig påfyll

26. oktober avholdes den årlige slektsforskerdagen på Kulturhuset Banken i Lillehammer, i regi av Slekt og Data Oppland.