– Nå er det siste hånd på verket før søknaden sendes til Nokut i løpet av kort tid, sier styreleder Maren Kyllingstad til Khrono.

Høgskolen fikk nei på søknaden om å bli universitet i 2020. Da rustet de seg til en ny søknad ved å ansette nye folk. I det siste året har det vært 25 interne opprykk, hvorav 15 er nye professorer.

Dette henger sammen med muligheten for å bli universitet. Forskriften stiller en rekke krav til høgskoler som vil ta steget opp. Det er Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som skal behandle søknaden.

Da de vendte tommelen ned for to år siden, begrunnet de det med at høgskolen hadde for få avlagte doktorgrader, for mange studenter per faglig ansatt, for lav formell kompetanse hos de ansatte, samt at forskningen ikke holdt høy nok kvalitet.