ULNES: Etter å ha kontrollert 60-sona på Leira, forflyttet UP seg til 60-sona på E16 i Ulnes. Her ble det utstedt fem forelegg for hastighetsovertredelser. Her ble en sjåfør i tillegg fotgjenger, da vedkommende presterte å bli tatt i 90 km/t i den kontrollerte 60-sonen.

Lå i 85 km/t i 60-sonen – der sto også UP