Hollastølsfjellet rundt i januar

Av

På veståsen i Sør-Aurdal er det eit omfattande løypenett, frå Fjellstølen i nord til Vassfaret i sør. Det var fleire år sidan sist besøk, så 10. januar sette vi kurs for nordre Fjellstølen.