FAGERNES: I skrivende stund uler det i sirener og blinker i blålys utenfor avishuset på Fagernes.

Brannsjef Laila Lien Østgård i Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS forteller at det dreier seg om vedlikehold av «blålyslappen» for deres ansatte.

Oppfordring til bilister

Brannsjefen har en oppfordring til bilister som møter skolebrannbilen langs vegen.

– Det er viktig og flott at bilister viser hensyn ved å gi fri veg for skolebrannbil på likt vis som de gjør for en brannbil i utrykning, sier Lien Østgård.

– Vi trener på å kjøre sikkert, aktsomt og effektivt fram til et «skadested» med dyktig instruktør i setet ved siden av, fortsetter hun.

Nyttig for flere

Brannsjefen sier for øvrig at treninga er til nytte for flere enn bare brannmannskapene.

– Vi ser også at bilister får god trening ved denne aktiviteten, som igjen bidrar til rask og sikker adkomst for våre brannbiler når det er alvor, sier Lalia Lien Østgård.