Hørte du denne i Valdres i dag, da er du god

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året.

Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. Foto:

Rundt 1250 tyfoner landet rundt skulle onsdag kl. 12:00 teste signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

DEL

VALDRES: Men hørte du et signal mens du oppholdt deg i Valdres, da hørte du godt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin oversikt over Sivilforsvaret sine varslingsanlegg viser nemlig at det ikke er et eneste anlegg å finne i Valdres. Til sammeligning ligger de "strødd" langs Rv. 7 mellom Nesbyen og Hol kommune i Hallingdal, samt i Vats. Ellers må du vende snuten til Årdal, Lillehammer, Gjøvik eller Hønefoss for å finne nærmeste varslingsanlegg.

HALLINGDAL: Det er rustet høvelig opp med varslingsanlegg langs Rv. 7 mellom Nesbyen og Hol, og videre inn i Fv. 50.

HALLINGDAL: Det er rustet høvelig opp med varslingsanlegg langs Rv. 7 mellom Nesbyen og Hol, og videre inn i Fv. 50. Foto:

Oppsøke informasjon

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken