Gå til sidens hovedinnhold

Høye strømpriser og «det grønne skiftet»

Hvorfor er strømprisene høye? Uten fire politikerfattede beslutninger for å realisere «det grønne skiftet» ville prisene kunne vært vesentlig lavere, selv med sprengkulde eller mindre fylling i magasinene enn det som nå er tilfellet.

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

1. Norges tilslutning til ACER. Norge har sluttet seg til et EU-organ som skal drive markedsregulering av energiproduksjon på europeisk basis. Vi eksporterer billig strøm til ikke minst Tyskland som har basert seg på at «fossil energi» i form av kull, olje og gass (men som samtidig ferdigstiller ett av Europas største kullkraftverk!) må fases ut til fordel for:

2. Investering i ulønnsom, ineffektiv og naturskadelig vindkraft. Denne formen for kraftproduksjon fungerer ikke når det ikke blåser, fungerer ikke når det blåser for mye, har ingen magasineringsmulighet og «monstermastene i Hardanger» blekner i sammenligning med disse monstrene av noen fugledrepere, Tyskland får adgang til billig norsk energi, mens noen utenlandske investorer «ler hele veien til banken».

3. Elektrifisering av norsk sokkel. På norske plattformer ordnet man seg med kortreist egenprodusert energi i form av gasskraftverk som også produserte strøm nok til plattformenes eget forbruk. Dette vil man da for en stor del erstatte med strømkabler til land for å få vannkraftbasert strøm ut til plattformene. Samtidig får man da et overskudd på miljøvennlig gass som sendes til utlandet. Smart er dette i alle fall ikke! Og prisen – 50 milliarder, som i det vesentligste betales av norske skattebetalere pga. skattesystemet for norsk sokkel.

4. Overgang til batteribiler. Det er faktisk slik at også disse påståtte miljøvennlige bilene trenger strøm, og det øker selvsagt da også etterspørsel etter vannkraft eller andre former for strøm. Når etterspørselen etter et produkt øker, så øker også prisen så lenge tilbudet ikke øker; selv et «grønt skifte» vil ikke kunne endre på en logisk sammenheng mellom tilbud og etterspørsel.

Kommentarer til denne saken