Nylig kom FNs klimapanel med en ny rapport som viser at vi får høyere temperaturer, mer ekstremvær og svekkede økosystemer. Klimagassutslippene må ned, og fremover må det derfor bli dyrere å forurense. Men når regjeringens ambisiøse klimaplan følges opp, må vi politikere passe på at ikke noen rammes urettferdig hardt. Dette gjelder blant annet de som ikke alltid har mulighet til å ta miljøvennlige valg.

De borgerlige regjeringspartiene er enige om at det ikke bør bli dyrere å kjøre bil i Valdres. Regjeringen foreslår derfor å kompensere for økt CO2-avgift ved å heve pendlerfradraget i distriktene.

Det viktigste og mest effektive klimatiltaket i Klimaplanen regjeringen la frem i vinter er en gradvis opptrapping av CO2-avgiften fra 590 kroner til 2000 kroner per tonn CO2 i 2030. Økningen vil gjøre det dyrere å slippe ut CO2 og mer lønnsomt å kutte utslipp. Avgiftsøkningen skal kompenseres. Vi skal føre hver eneste krone tilbake til folk der hvor det rammer privatøkonomien og tilbake igjen til bedrifter der hvor det rammer bedriftene.

I distriktene vil man få en større belastning av CO2-avgiften fordi det er en del som pendler lengre, det er mindre utbygging av elbilladere og færre kollektivtilbud. Klimapolitikk kan ikke utelukkende bestå av upopulære tiltak. Vi trenger tiltak som sørger for at de som bor i mer grisgrendte strøk, og ikke har samme muligheter til å alltid velge klimavennlig, kan kompenseres for dette.

Regjeringens forslag vil dempe belastningen av økt CO2-avgift ved å heve skattefradraget for pendlere i distriktene. Vi opphever halveringen av dagens sats fra 50.000 kilometer. Den samme satsen skal gjelde uavhengig av hvor langt du skal reise. For folk bosatt i de 300 minst sentrale kommunene vil vi dessuten senke egenandelen fra dagens nivå på 23.900 kroner til 14.000 kroner. Denne endringen vil gjøre at rundt 80.000 skattytere sparer opptil to tusen kroner i året.

Hensikten med pendlerfradraget er ikke å gjøre det billigere å kjøre bil, men at økning i CO2-avgiften ikke skal medføre ekstra kostnader for de som er avhengig av bensin eller diesel. Vi må finne gode løsninger fremover som gjør at vi kan få en klimaeffekt uten at vi gjør det vanskeligere og dyrere for folk.

Arbeiderpartiet har lovet å skjerme distriktsbilistene fra økningen i CO2-avgiften ved å redusere veibruksavgiften med en «geografisk differensiering». Arbeiderpartiet skal lage en geografisk inndeling på hvem som skal skjermes, men problemet er at de ikke klarer å svare på hvilke geografiske områder de mener regnes som «distrikt».

Dessuten, hvordan skal de unngå at bilister ikke bare kjører over kommunegrenser for å fylle billigere drivstoff andre steder, og at de dermed kjører lenger og slipper ut mer? Hvordan skal velgerne vite at de ikke blir lurt av Arbeiderpartiets lovnader om rabatter? Og sist men ikke minst, forslaget reiser spørsmål knyttet til EUs statsstøtteregelverk og må derfor først utredes, og kanskje ESA-notifiseres.

Vårt forslag er konkret, realistisk og kompenserer pendlerne på en god måte. Forslaget vil legges frem allerede i statsbudsjettet for 2022. Skal vi nå klimamålene fremover er vi avhengig av å kutte klimagassutslipp. Samtidig er vi politikere avhengige av å få folk med oss, ikke mot oss i klimakampen. Vår løsning ved å heve pendlerfradraget i distriktene er en god måte å kutte utslipp samtidig som vi ikke gjør hverdagen vanskeligere for folk.