Innlands-Høyre enige om å dele godene

Leder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud (fra venstre), gruppeleder i Hedmark fylkesting, Rune Øygarden, gruppeleder i Oppland fylkesting, Kari-Anne Jønnes, statsråd Jan Tore Sanner, stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Olemic Thommesssen og lederen i Oppland Høyre, Svein Håvar Korshavn

Leder i Hedmark Høyre, Lise Berger Svenkerud (fra venstre), gruppeleder i Hedmark fylkesting, Rune Øygarden, gruppeleder i Oppland fylkesting, Kari-Anne Jønnes, statsråd Jan Tore Sanner, stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Olemic Thommesssen og lederen i Oppland Høyre, Svein Håvar Korshavn Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I løpet av noen timer under landsmøtet var Oppland og Hedmark Høyre enige: Fylkesmannen skal være på Lillehammer. Den nye regionadministrasjonen skal være på Hamar.

DEL

(Gudbrandsdølen Dagningen) Regjeringen har flertall  i Stortinget for å slå sammen fylkeskommunene Hedmark og Oppland til region Innlandet. I går ble det klart at de foreslår å kutte antall fylkesmenn  fra 17 til 11 fra 2019. Det betyr at Oppland og Hedmark også får felles fylkesmann.

Men kampen om hvem som skal ha hva, ble kort i innlands-Høyre. I løpet av noen timer under landsmøtet hadde de samlet seg, tatt grep og gitt et klart signal til Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Vi kan ikke forvente at vedtakene i fylkestingene om at Hedmark og Oppland ikke skal slå seg sammen, blir endret. Det må vi forholde oss til. Vi har ikke flertall. Men vi signaliserer med dette til regjeringen hva vi mener, sier gruppeleder for Høyre i Hedmark fylkesting, Rune Øygarden.

Godt initiativ

Sanner synes det er et flott initiativ. Stortinget kommer til å vedta en region innlandet før sommerferien og i løpet av våren blir det også ansatt ny felles fylkesmann for Hedmark og Oppland for en periode på seks år.

- Et flertall på Stortinget ønsker en sterk innlandsregion og nå er det muligheter for regionale og lokale polititikere å fylle dette med innhold. Jeg tar ikke stilling til forslaget deres nå. Det er tross alt bare noen timer siden vi i statsråd sa at vi nå skal avvente de lokale beslutningene, sier Sanner.

Respekt

- I respekt for hverandre ønsker vi å dele viktige administrative funksjoner. Da er det naturlig at fylkesmannen går til Oppland og regionadministrasjonen til Hedmark. Vi har gjort noen grep som er de første skritt inn i regionreformen. Det er mange ting som ikke er avklart ennå. Vi skal huske at Hedmark og Oppland er store områder. Vi har byer som Gjøvik, Kongsvinger og Elverum som også skal bety noe. Vi må passe på at dette blir en balansert løsning for innlandet, sier Øygarden.

Han mener det er viktig å understreke at dette er en administrativ reform som ikke skal ta fra noen identiteten.

Nærsynt diskusjon

Stortingsrepresentant Olemic Thommessen sier at det viktigste er å få på plass hovedgrepet og få lagt bak seg den diskusjonen.

- Vi må ikke skusle bort muligheter i en nærsynt diskusjon om lokalisering. Så må man finne smidige løsninger i overgangsperioder og for de ansatte. Veldig mye skal på plass. Men å legge et hovedgrep, vil gjøre at vi kommer videre med god fart og med veldig konstruktiv inngang for å se på innholdet og mulighetene vi har som region, sier han.

Opplands-utsendingene Anne Bjertnæs og Kari-Anne Jønnes antydet ved innledningen av landsmøtet at spørsmålet om eggdonasjon kunne behandles i tilknytning til prisnipprogrammet. Og slik ble det.

Opplands-utsendingene Anne Bjertnæs og Kari-Anne Jønnes antydet ved innledningen av landsmøtet at spørsmålet om eggdonasjon kunne behandles i tilknytning til prisnipprogrammet. Og slik ble det. Foto:

Kamp om eggdonasjon

Inne i landsmøtesalen dreide det seg fredag ettermiddag om langt andre ting en regionreform. Der pågikk en opphetet debatt om ja eller nei til eggdonasjon.

At helseministeren ba landsmøtet utsette saken, opprørte mange.

Men et forslag fra Høie og fylkeslagene i Akershus, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Aust-Agder og Vest-Agder, ble vedtatt med 197 mot 150 stemmer og to blanke.

Der heter det at landsmøte ber sentralstyre legge til rette for en bred diskusjon om bioteknologi fram mot landsmøtet i 2018, hvor det også tas stilling til spørsmålet om eggdonasjon. Dette arbeidet skal inngå i grunnlaget for arbeidet med et nytt prinsipprogram.

Oslo  20170310.
Statsminister Erna Solberg ønsker å utsette avgjørelsen om eggdonasjon på Høyres landsmøte fredag.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo 20170310. Statsminister Erna Solberg ønsker å utsette avgjørelsen om eggdonasjon på Høyres landsmøte fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Fortsatt barnetrygd

Landsmøtet vedtok også å beholde barnetrygden for alle og ikke erstatte den med gratis barnehage og ekstra hjelp til fattige familier. Men samtidig skal det vurderes andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.

Flertallet lyttet til partiveteranen Kåre Willoch som innstendig ba landsmøtet forkaste forslaget om å avvikle ordningen. Å bruke pengene på gratis barnehage og SFO, som et mindretall i programkomiteen gikk inn for, er ingen god løsning, mente han.

– Hvorfor i all verden skal dette gode formål betales av andre barnefamilier som også trenger støtte? Hvorfor skal de som ikke forsørger barn, slippe å betale? Tenk dere om og gjør som man pleier og forkast dette forslaget, sa Willoch.

Stortingsrepresentant Kristin Vinje forsøkte å få landsmøtet med på å droppe trygden, som ble innført like etter krigen.

-Vi vet at barnehagen er et utrolig viktig sted å være, men det er ikke alle barn som får tilgang til barnehagen. Derfor har vi har spilt inn forslaget om å bruke barnetrygden på en annen måte, sier hun.

Oslo  20170310.
Tidligere statsminister Kåre Willoch  på Høyres landsmøte fredag. Her sammen med Helseminister Bent Høie t.v og kommunalminister Jan Tore Sanner t.h.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo 20170310. Tidligere statsminister Kåre Willoch på Høyres landsmøte fredag. Her sammen med Helseminister Bent Høie t.v og kommunalminister Jan Tore Sanner t.h. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Opptjeningsrett

Høyres landsmøte går inn for at fedre skal ha selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.

Nå er far avhengig av at mor er i jobb eller utdanning for at han skal kunne benytte permisjonsordningen.

Landsmøtet vedtok også å beholde dagens ordning med fedrekvote. Partiet har tidligere ment at foreldrene fritt skal kunne fordele foreldrepermisjonen seg imellom.

Oslo  20170309.
Klima og Miljøminister Vidar Helgesen  på Høyres landsmøte torsdag.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo 20170309. Klima og Miljøminister Vidar Helgesen på Høyres landsmøte torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Ulv - nok en gang

Landsmøtet vedtok også fredag kveld en kort uttalelse om ulveforliket, innsendt av Oppland Høyre, men støttet av flere andre fylkeslag.

- Stortingets vedtak i ulveforliket er ikke veiledende, men gjelder. Det skal gjennomføres, og bestandsregulering innenfor sona må iverksettes i vinter, heter det i landsmøtevedtaket

Les også: Nå begynner tautrekkingen om fylkesmannen

Les også:

Når Høyre vil sentralisere og Ap vil noe annet. Hva er da svaret?

Les også: Krevende for Distrikts-Høyre

Les også: Dette er Høyres skrekkfilm

Les også:

Stupidiseringen av politiske motstandere kan bli Høyres verste fiende framover mot valget

Les også: Lang ferd mot ny fjellpolitikk

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken