Tre valdriser til Høyres Landsmøte

Magnhild Huseby Bolstad og Vegard Riseng.

Magnhild Huseby Bolstad og Vegard Riseng. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Fredag 15. mars starter Høyres Landsmøte på Thon Hotell Oslo Airport. Rundt 600 delegater, hvorav 25 fra Innlandet, møtes til tre dager med politiske diskusjoner og vedtak.

DEL

Innlandet: Valdres er representert med tre delegater på årets viktigste møte i landets største regjeringsparti. Vegard Riseng og Ove Ekerbakke er valgt av Innlandet Høyres årsmøte som landsmøtedelegater, mens Magnhild Huseby Bolstad er nestleder i Innlandet Høyre og har oppgaven som delegasjonsleder etter at leder Lise Svenkerud ikke kunne delta.

Spesielt av året er at partiet skal vedta nytt prinsipprogram. Gjeldene program ble vedtatt på landsmøtet i 2008 og arbeidet med nytt startet i 2016. Prinsipprogrammet legger grunnlaget for hvilke hovedlinjer som trekkes i partiets politikk videre.

Innlandet Høyre har sendt inn tre resolusjoner de ønsker behandlet på landsmøtet.

  • «Pelsdynæringa: en bærekraftig næring Norge har bruk for»
  • «Bærekraftig bruk av Norges naturressurser gir grønn omstilling»
  • «Kommunereformen må fortsette»

– Innlandet Høyres primærstandpunkt er at pelsdyrnæringen er en seriøs og bærekraftig næring vi har brukt for, sier Vegard Riseng.

– Det er et vesentlig poeng at Stortinget senest i 2017 vedtok at pelsdyrnæringen ikke skulle avvikles, men få strengere krav. Mange bønder har investert for å møte disse kravene. Vi mener de i anstendighetens navn må kompenseres fullt ut for det tapet et næringsforbud vil medføre. Det gjelder både rene tap, og merutgifter ved omstilling, ifølge Riseng.

– Vi ønsker et fortsatt trykk på kommunereformen, sier Magnhild Huseby Bolstad.

– Det ble ikke gjennomført noen sammenslåinger Innlandet i forrige runde, og tiden er overmoden for at vi også drar nytte av de fordelene et mer formelt samarbeid mellom kommunene gir. Det er et paradoks at vi i Valdres kan samarbeide om alt, bortsett fra ordførerkjedet og rådmannsstolen.

Ove Ekerbakke trekker fram viktigheten av lokalt selvstyre og den lokale forvaltningen av naturressurser. Flest beslutninger skal tas lokalt der de har best kjennskap til utfordringene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken