– «Huga på gard» bør utvidast til heile Valdres

I Vang og Vestre Slidre har Huga på gard-prosjektet ført til bosetning av om lag 40 personer. Venstrepolitikar Knut Aastad Bråten utfordrar ordfører Inger Torun Klosbøle til å ta initiativ til eit liknande prosjekt for Nord-Aurdal, eller kanskje for hele Valdres?