Hur­tig­to­get Sond­re var sli­ten et­ter mykje job­bing på Coopen – li­ke­vel fos­sa han inn til su­per­tid på 100 me­ter

Sond­re Ma­thi­as Rudi fos­sa inn til 10,88 på 100 me­ter på Blå­bær­my­ra laur­dag.