Hussal sikra inntektstoppen i Vang

Inntekts-, skatte- og formuestoppen i Vang er mykje ein blåkopi av tidlegare år. Men ein skil seg ut med ei inntekt på 14.2 millionar kroner.